Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Kış Dönemi Staj Başvuru Duyurusu

         Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına Kış Dönemi Staj Başvurusunda bulunacak Öğrencilerin 15 Ekim 2017 - 15 Kasım 2017 tarihleri arasında Merkezde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, taşrada ise taşra teşkilatına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru şartları ve istenen belgeler aşağıdadır.  

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının Staj Yönergesinin 7. maddesine göre istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Staj Yönergesi 7. ve 8. Maddeler

Staj Başvuru Formu