Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image
KURUMSAL PROFİL


Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6093 Sayılı Kanunla kurulmuş ve 2011 yılının Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kurum olarak çalışmalarına başlamıştır.

Başkanlığın yardımcı hizmet birimi olan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri
şunlardır:

a) Başkanlık personelinin her türlü özlük işlemleri, personel eğitimi ve personel hareketliliğine ait iş ve işlemleri yapmak.

b) Başkanlık faaliyetleriyle ilgili yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, belge yönetimi, demirbaş, arşiv, depolama ve sağlık giderleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.